Think Abroad Month: Het internationaliseringsbeleid van de Vlaamse universiteiten

Think Abroad Banner Facebook

Al voor het tweede jaar is november Think Abroad Month. Dit initiatief wil Vlaamse en internationale studenten, die nog al te vaak in aparte werelden leven, samenbrengen. LOKO, de faculteitskringen en internationale vrije verenigingen organiseren allerlei activiteiten waar beide groepen studenten in contact komen en met elkaars leefwereld kunnen kennismaken. De Leuvense studentenpers draagt ook haar steentje bij. Veto, The Voice (het Leuvens internationaal studentenblad), NewsWire (de nieuwssite van KULMUN) en Global slaan de handen in elkaar, en belichten elk een kant van de internationalisering. Deze week bespreekt Global het internationaliseringsbeleid van onze Vlaamse universiteiten.

De wereld globaliseert steeds meer, en aangezien de universiteit de taak heeft haar studenten klaar te stomen voor de wereld van morgen, is het noodzakelijk dat er op dit vlak ook een degelijk beleid wordt gevoerd. Global bekeek het internationaliseringsbeleid van elk van onze universiteiten, en stelde vast dat ze gelijkend zijn. Het beleid is globaal gezien gestoeld op drie pijlers. Ten eerste wil men het aanbod van anderstalige opleidingsonderdelen en opleidingen vergroten. Dit moet ervoor zorgen dat meer internationale studenten de weg vinden naar onze onderwijsinstellingen. De universiteiten willen dit bereiken door bijvoorbeeld de migratie onder docenten en doctorandi te verhogen. Onder meer de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen stellen ook duidelijk ervoor te willen zorgen dat de eigen professoren voldoende ervaring buiten de landsgrenzen opdoen.

Ten tweede is het beleid gericht op het uitbreiden van het netwerk met buitenlandse universiteiten en organisaties. In de eerste plaats gaat het vaak om banden met instellingen uit onze buurlanden, maar daarenboven engageren de universiteiten zich ook op andere continenten. Zo gaat de Universiteit Gent bijvoorbeeld een branch campus oprichtten in Zuid-Korea. Daarnaast geeft Vice-rector Danny Pieters in zijn beleidsnota Internationalisering nog aan dat hij de Leuvense en de andere Vlaamse universiteiten op wereldvlak in de eerste plaats als partners, en niet als concurrenten ziet, en de KU Leuven dus openstaat voor samenwerking.

Ten derde willen de universiteiten zoveel mogelijk studenten internationale ervaring bezorgen. Enerzijds kan dit via buitenlandse stages of uitwisselingsprogramma’s als Erasmus. Momenteel legt Europa de laatste hand aan het vernieuwde Erasmus+-programma, dat onder andere tot meer uitwisselingen en betere samenwerking tussen de universiteiten moet leiden. Vlaams minister voor onderwijs Pascal Smet streeft er alvast naar dat tegen 2020 één op drie studenten (33%) een internationale ervaring achter de rug heeft bij het afstuderen, al wordt hij daar door de universiteiten nog niet meteen in bijgestaan. De streefcijfers van de Universiteit Antwerpen of de Universiteit Gent liggen met respectievelijk 20% en 25% alvast een stuk lager. Anderzijds kan de student ook een internationale ervaring beleven op de eigen campus, via de zogenaamde Internationalisation at Home. Het is vooral aan de Vrije Universiteit Brussel en de KU Leuven dat hier wordt op ingezet. Dit is ook één van de belangrijkste doelstellingen van de Think Abroad Month.

Programma komende activiteiten:
23/11: ESN Christmas Market Aachen (9u00, Diestsepoort)
25/11: Psychology: Cheese & Wine Tasting (17u30, Pangea)
26/11: CIS: About Belgium: The Belgian Funny Bone by Stand Up Comedian Nigel Williams (20u30 Jean Monnet)
27/11: Politika: Ice Skating (13u00, Max Weber)
28/11: LOKO: LOKOmotion

Volgende week kan u terecht bij NewsWire, de nieuwssite van KULMUN, voor verdere verslaggeving over de Think Abroad Month

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s