Syria and the hope for a state of nature

“Civilization has made man, if not always more bloodthirsty, at least more viciously, more horribly bloodthirsty.” – F. Dostoevsky   The Syrian conflict has reached a seemingly insurmountable gridlock. The UN estimates of last June state that around 100,000 people had died and around 2 million have fled the country and are now being forgotten…

Een geschiedenis van de werkloosheid

In tijden van economische crisissen en hoge werkloosheid wordt het maar al te graag gedaan: werkloosheidcijfers tussen verschillende landen vergelijken om zo het eigen land te evalueren. Vaak volgt dan de geruststellende opmerking dat de werkloosheid hier nog wel meevalt ‘in vergelijking met andere landen’ of net de omgekeerde opmerking dat we ‘de slechtste leerling…