Jongeren in Europa: verontwaardig u!

Ik heb geen Master in de Europese studies, ik bereid geen doctoraat voor over The Future of European Economic Governance, studenten politieke wetenschappen zullen veel beter dan ik de institutionele veranderingen kunnen opnoemen die het Verdrag van Lissabon meebracht voor de Europese Unie. Ik ben medewerker van een bescheiden vrijwilligersinitiatief: Ander Europa (www.andereuropa.org), dat in…

Hoe neoliberaal is het Europees onderwijsbeleid?

Wanneer men tegenwoordig een analyse wil maken van het onderwijsbeleid waarbinnen studenten worden opgeleid is het niet enkel nodig het nationale niveau erbij te betrekken, maar ook het Europees niveau. Net als op de meeste andere levensdomeinen wordt de invloed van de EU in Europese landen steeds groter. Zulke verschuivingen roepen natuurlijk vragen op: In…